6. TUKUMA LATVIEŠU STRĒLNIEKU PULKA DARBĪBA
1917. GADA DECEMBRĪ PETROGRADĀ

1917.09.12. pulka sardžu izvietojums:

 • Ziemas pils - 90 karavīri;
 • Aničkova pils - pulka Sardzes komanda;
 • 4.rota - gatavībā doties palīgā Taurijas pils komandantam.

1917.16.12. pulka sardžu izvietojums:

 • 6.rota nodrošina šādus posteņus - Ziemas pils - 47 karavīri;
 • Centrālā telegrāfa stacija, Morskaja iela Nr.22 - 25 karavīri;
 • Aničkova pils - pulka Sardzes komanda;
 • 7.rota sargā šādus objektus:
  - Lauka Kara kasi, Miļionaja iela Nr. 88 - 10 karavīri;
  - Strādnieku un kareivju Padomi, Miļionaja iela Nr. 27 - 8 karavīri;
  - Senātu - 10 karavīri;
  - Znamenskaja ielā namu Nr.8 - 10 karavīri
  - Očakovskaja ielā namu Nr.8 - 10 karavīri
  - 6.Tukuma LSP sardzē - atlikušie 7.rotas karavīri;
  - Gadījumā, ja Taurijas pils komandants lūdz palīdzību - tiek iesaistīta 8.rota

1917.20.12. pulka sardžu izvietojums:

 • Ziemas pils - 47 karavīri;
 • Centrālā telegrāfa stacija - 25 karavīri;
 • Aničkova pils - pulka Sardzes komanda;
 • Lauka Kara kase - 10 karavīri;
 • Strādnieku un kareivju Padome - 8 karavīri;
 • Znamenskaja iela Nr.8 - 10 karavīri;
 • Očakovskaja iela Nr.8 - 10 karavīri;
 • "Birževije Vedemosķi" tipogrāfija (Gaļernaja) - 16 karavīri;
 • 2.rota nodrošina pulka sardzi un ir gatavībā doties palīgā Taurijas pils komandantam

AVOTI:

 • 6. Tukuma LSP 1917. gada pavēles Nr.329-1, 338-1, 343-1;
 • Krievijas Valsts kara vēstures arhīvs, fonds Nr. 3459.