LATVIJĀ IZDOTĀS GRĀMATAS PAR LATVIEŠU STRĒLNIEKU VĒSTURI

 • Auzenbahs Jānis "Varoņpuikas" Rīga - 1928

 • Bangerskis Rūdolfs "Latviešu strēlnieku ērkšķainā gaita" Rīga - 1922

 • Bērziņš Valdis "Latvija Pirmā pasaules kara gados. Latviešu strēlnieki" Rīga - 1992

 • Bērziņš Valdis "Latviešu strēlnieki - drāma un traģēdija" Rīga - 1995

 • Bērziņš Valdis "Latviešu strēlnieki Pirmajā pasaules karā ( 1915 - 1918 )" Rīga - 2014

 • Branks Voldemārs "Kauju negaisos" Rīga - 1938

 • Branks Voldemārs "Ar lodi sirdī" Rīga - 1969

 • Čaks Aleksandrs "Mūžības skartie" Rīga - 1988

 • Čaks Aleksandrs "Vēlais viesis" Rīga - 2005

 • Čaks Aleksandrs "Strēlnieku gaitas. Karavīru vēstules" Rīga - 2015

 • Draudiņš Teodors "Latviešu strēlnieku cīņu ceļš 1917 - 1920" Rīga - 1961

 • Eglītis Viktors "Aizšautais vanags" Rīga - 1924

 • Grīns Aleksandrs "Dvēseļu putenis" Rīga 1989

 • Grīns Aleksandrs "Strēlnieku stāsti" Rīga - 2014

 • Hartmanis Jānis "Latviešu strēlnieki Ķekavas kaujā 1916. gada martā" Rīga - 2012

 • Hartmanis Jānis "Latviešu strēlnieki Nāves salā 1916" Rīga - 2014

 • Hartmanis Jānis "4. Vidzemes latviešu strēlnieku pulks 1915 - 1917" Rīga - 2015

 • Hartmanis Jānis "Kauja pie Mazās Juglas upes 1917. gada 1. un 2. septembrī" Rīga - 2020

 • Holcmanis Roberts "Pulkvedis Fr. Briedis, viņa dzīve un traģiskā nāve" Liepāja, autora izdevums

 • Jansons Alberts "Es karā aiziedams" Rīga - 1970

 • Kaktiņš Jānis "Varoņu sejas" Rīga - 1930

 • Kaufelds Teodors "Sēkla nedeg" Rīga - 1973

 • Krīgere Ilze "Labs karavīrs - paēdis karavīrs. Ko ēda un dzēra latviešu strēlnieki Pirmajā pasaules karā" Rīga - 2013

 • Krīgere Ilze "75 priekšmetu stāsti par Latviju Pirmajā pasaules karā" Rīga - 2017

 • Kušķis Gunārs "Latviešu militāro vienību karogi 1915 - 1940" Rīga - 2015

 • "Latviešu strēlnieki" ( vēsturiski materiāli un atmiņas ) I daļa Rīga - 1929

 • "Latviešu strēlnieku vēsture" ( Jāņa Krastiņa redakcijā ) Rīga - 1970

 • "Latvju strēlnieks" ( Kārļa Skalbes sakopojumā ) Rīga - 1916

 • Lismanis Jānis "1915 - 1920 kauju un kritušo karavīru piemiņai" Rīga - 1999

 • Mačs Emīls "Viena gaita" ( kareivja atmiņas un pārdomas 1914. - 1917. ) Rīga, autora izdevumā

 • Mednis Edvīns "Pulkvedis Briedis" Rīga - 1936 ( otrais izdevums ); Rīga - 1993 ( trešais izdevums )

 • Peniķis Mārtiņš "Pasaules karš 1914., 1915. un 1916. gadā, un Latviešu strēlnieku bataljonu-pulku cīņas" II daļa Rīga - 1939

 • Poriets Jānis "Sāpju ceļš" Rīga - 1932

 • Poriets Jānis "Strēlnieki Nāves salā" Rīga - 1937

 • Poriets Jānis "Astoņas zvaigznes" Rīga - 1937

 • Preiss Kārlis ( krājuma sastādītājs ) "Vecie latviešu strēlnieki" stāsti, tēlojumi, atmiņas; Rīga - 1957

 • "Pulcējaties zem latviešu karogiem" ( foto attēlu un dokumentu krājums ) Rīga - 2013

 • Šneps - Šneppe "Latviešu strēlnieki. Rīgas revolūcija 1917" Rīga - 2017

 • Tīss Pēteris "Strēlnieka piedzīvojumi" Rīga - 1930

 • Tupiņš Artūrs "Nāves sala" Rīga - 1923

 • Tupiņš Artūrs "Tīreļa purvos" Rīga - 1924

 • Upits Kārlis "Pulkvedis Fr. Briedis Golgatas gaitā" Rīga - 1925

 • Vācietis Jukums "Latviešu strēlnieku vēsturiskā nozīme" Rīga - 1989

 • Vārpa Igors "Latviešu karavīri zem Krievijas impērijas, Padomju Krievijas un PSRS karogiem" Rīga - 2006

 • Zvirbule Dace "Abavas velns" 2010 - autores izdevums